16 August 2018
Velkommen til Lægerne i Vindeby

Personale

Sygeplejerske Hanne Aagaard
 
   Født 1962

   1985 Uddannet sygeplejerske 

   1997 Specialsygeplejerske i intensiv sygepleje 

   Har tidligere bl.a. arbejdet med:

   Hjerte/kar sygdomme – medicinsk og kirurgisk

   Intensiv behandling og Smerteklinik

   Hjemmesygepleje

   Skadestue/Modtagelse

   Ansat i lægeklinikken 1. april 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heidi Halkjær, sekretær

   Heidi Halkjær sekretær

   Født 1971 i Horsens, bosiddende i Svendborg siden 1985

   1995 Uddannet tandklinikassistent

   1998 Uddannet kontorassistent med speciale i offentlig forvaltning

   2010 Kommunomuddannelse med afgangsprojekt

   Tidligere ansat ved Svendborg kommune, indenfor Ældre- og Handicapområdet. Bl.a. som            sagsbehandler af hjælpemidler.

   Efterfølgende sekretær på Tullebølle Plejecenter. 

   Ansat i lægeklinikken 1. januar 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitte Juel Hansen, Sekretær.

 

Birgitte har arbejdet i mange år som lægesekretær i hospitalsregi. Arbejder nu som deltidssekretær i klinikken.